När får vi stress och sömnproblem?

Under vårt liv kommer det sannolikt att finnas flera perioder som innebär hög stress och ansträngning. Det kan handla om omorganisationer på arbetet, en utdragen renovering hemmavid, småbarnstiden, en nära anhörigs död eller att man börjar ett nytt arbete.

När det gäller stress så kan kroppen inte särskilja på negativ eller positiv stress. Så har vi en hög total belastning som vi själva valt och som vi kanske från början t o m upplevde positivt, så kan vi ändå efter en tid uppleva negativa symtom.

Dessa tidiga symtom är inte sällan huvudvärk, ont i magen, hjärtklappning, yrsel. Man kan också uppleva att man tappar koncentrationen ibland eller har sämre aptit. Det kan uppstå känslor av ledsenhet och oro och man kan inte helt avgöra varför de uppstår.

Senare symtom blir sömnproblem. Det kan börja med att man har svårt för att somna på kvällen eller att man börjar vakna upp ofta nattetid med svårigheter att somna om.

Kanske är det först när sömnen påverkas negativt eller när vi under dagen är för trött för att orka med dagen som många reagerar över hur de mår. Först då börjar man se över hur ens tillvaro ser ut.

De flesta personer har här en förmåga att hantera och förstå vad som händer i ens liv och vidtar olika åtgärder för att må bättre. Kanske en del väljer att stänga av mobiltelefonen på kvällstid. Eller börjar umgås mer med vänner. Eller bestämmer sig för att inget göra en hel helg och säga nej mer ofta.

Men vad händer då man inte lyckas få stopp? Då stressen ökar fastän vi förstår att vi borde göra något för att sänka den.

Mina föreläsningar och workshops erbjuder en bred kunskapsbas i att förstå vad begreppet stress egentligen handlar om.

 

Jag guidar och lär ut vad stress är och hur stress kan upplevas i kroppen. Vad som sker när vi utsätts för långvarig stress. Och vad man kan göra för att reducera stress och öka återhämtningen.

Jag kopplar ofta ihop stress och sömn eftersom det finns ett viktigt samband mellan långvarig stress och brist på återhämtning och sömnstörningar.

All fakta om stress och sömn sker enligt senaste forskningen på området.