Fastän min huvudsakliga inriktning är stress och sömn så arbetar jag även med annan psykologisk behandling individuellt och i grupp.

Jag kan erbjuda vård för personer med trauma, ångestsjukdomar (social fobi, tvång, panikattacker, fobier etc), kriser, relationsproblem, depression m.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är mitt verktyg i terapin.

Du är välkommen till mottagning på Slöjdgatan 2. Du kan kontakta mig genom att maila här på hemsidan, eller skriv till: stress.somn@gmail.com. Det går också bra att ringa mig på 070-6030272.