Jag heter Erica Edström och är legitimerad psykolog med lång arbetslivserfarenhet inom flera områden: Hälsovård, Sjukvård, stressrehabilitering, psykiatri, stresshantering, utredning och bedömning, friskvård, trauma, sömn och forskning.

Jag har arbetat 17 år som psykolog (både inom landstinget och inom privat verksamhet).

Mitt arbete sker alltid enligt vetenskapligt grundade metoder.

Jag kan erbjuda vård för personer med trauma, ångestsjukdomar (social fobi, tvång, paniksyndrom, generell ångest, fobier) relationsproblem, depression, livskriser, sömnproblem m.m.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är mitt verktyg i samtalen. Utöver det använder jag mig av Mindfullness och affektteori. Jag anpassar mig till klientens behov.

Behöver du hjälp med att hitta vägar att återgå i arbete efter kortare eller längre sjukskrivningsperioder? Då kan jag hjälpa dig eftersom jag har kompetens inom arbetslivsrehabilitering.