Mindfullness

Inom hälsa-och sjukvård har mindfullness blivit en allt vanligare inslag. Orsakerna är säkert flera men den omfattande forskningen som visar på att det ökar den fysiska och psykiska hälsan är viktig.

Mindfullness betyder medveten närvaro och kan kanske bäst beskrivas som en form av meditation.

Tillvägagångssättet är så att man tränar på att bli uppmärksam på det som pågår inom en själv och utanför. Vilket innebär att man försöker koncentrera sig på de tankar, känslor och kroppsliga sensationer som uppstår inom oss. Och på ljud, lukter och rörelser utanför oss själva.

Sedan kommer den viktigaste delen och det är att man inte ska döma, analysera eller försöka lösa det som kommer upp. Utan bara låta det som kommer vara. 

Kanske låter det lätt men det är en utmaning! Och det kan ta en tid innan man klarar det.

Ett syfte med Mindfullness är att inte försöka undvika eller få bort oönskade tankar, känslor och andra sensationer. När man stannar kvar och inte flyr bort händer många hälsosamma saker. Först och främst är det återhämtande och stressreducerande. Sen har man större chans att efter en tid förstå sig själv, acceptera och få möjlighet att senare förändra om det är något man behöver förändra i sitt liv.