Har er organisation hälsodagar eller personaldagar ?

Ge er personal en underhållande och intressant föreläsning om stresshantering och sömn. Baserat på senaste forskning. Det kan förbättra deras sömn, sänka stressnivåerna och öka återhämtningen. Och öka koncentrationsförmågan och planeringsförmågan. 

Vilket troligtvis ökar företagets effektivitet.

Samtidigt tillför föreläsningarna också inspiration och livskvalité.

Jag anpassar föreläsningarna i hög grad efter organisationens behov. Vilket kan betyda att vissa företag kanske vill ha en lättsam föreläsning om stresshantering och att få olika snabba råd om hur man sover bättre. Som en del av en trevlig hälsodag.

Är det en organisation som vill ha en fördjupad inriktning funkar det också utmärkt. Det kan handla om hur vanligt det är hos oss människor att brist på återhämtning och brist på sömn under lång tid kan sätta igång en panikattack. Eller hur kriser och trauma påverkar oss.

Inom skolan kan en diskussion om hur vanligt det är att ungdomarna ofta vänder på dygnet och ofta sover för lite på skoldagarna fungera bra. Hur kan man lära sig redan som ung att varva ner och återhämta sig för att förebygga ohälsa?

 

Föreläsningar och workshops om stressrelaterad ohälsa och sömnproblem

 

Exempel på innehåll med särskilt fokus på stresshantering:

 

Vad är stress?

Betydelsen av återhämtning

Kortvarig stress vs långvarig stress

Tidiga tecken på ohälsosam stress

Utmattningssyndrom och utbrändhet

Kognitiv påverkan av stress

Sambandet mellan stress och ångest

Ny forskning inom stressrelaterad ohälsa

Verktyg att sänka stress och öka återhämtningen

Vad kan man göra på arbetsplatser för att öka hälsan?

Sambandet mellan stress och sömn

 

Exempel på innehåll med särskilt fokus på sömn:

 

Genomgång om sömn

Sömnhygien

Vad händer när vi sover för lite?

Sambandet mellan stress och sömn

Vanliga sömnproblem vid långvarig stress

Betydelsen av oro vid sömnstörningar

Varför tappar man koncentrationen och har svårt att lära in då man sover för lite?

Verktyg som förbättrar sömnen

Behandling av sömnproblem

Kontakta mig för en offert:

 

Erica Edström

070-6030272

stress.somn@gmail.com